Όχι.  Όλες οι ασκήσεις που θα κάνατε σε Φυσιοθεραπευτήριο μπορούν να γίνουν εδώ, στο πλήρες εξοπλισμένο Mind & Body Pilates Studio, με επιπλέον επικέντρωση της προσοχής στην ενεργοποίηση του κέντρου του σώματος ώστε να γυμνάζεται όλο το σώμα με ασφάλεια και όχι μόνο το τραυματισμένο μέλος. Στο Mind & Body, προσπαθούμε εκτός από την αποκατάσταση του τραυματισμού, να αντιμετωπίσουμε και την αιτία που τον προκάλεσε (εάν αυτή δεν ήταν ατύχημα), ώστε να αποφευχθούν παρόμοιοι τραυματισμοί στο μέλλον.