Ναι. Με τη μέθοδο Designing Effective Pilates Programs  θα διαπιστώσουμε και θα εντοπίσουμε το «πρόβλημα» και στη συνέχει θα σχεδιάσουμε ασκήσεις που θα εξισορροπήσουν τους μύες. Με το Pilates δεν μπορεί να αλλάξει το της σπονδυλικής στήλης, μπορεί όμως να ανακουφιστεί το σώμα από τον πόνο και να ξεπεράσει τη δυσλειτουργία του.