Οι δυο πλευρές του σώματός μας δεν είναι αναπτυγμένες το ίδιο. Η δύναμη και η ευλυγισία τους επηρεάζεται από τις συνήθειές μας, τις δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά καθώς και από το γεγονός της φυσικής ασυμμετρίας του ανθρώπινου σώματος. Εφόσον, η ελάχιστη διαφοροποίηση της δυνατότητας των δύο μερών του σώματος δεν οφείλεται σε τραυματισμό ή πάθηση, θα πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε και τις δύο μας πλευρές, αποδεχόμενοι την ελάχιστη αυτή διαφοροποίηση. Στο Mind and Body, με το σχεδιασμό Effective Pilates Programs, χαρτογραφείται το σώμα, οι δυνατότητές του αλλά και οι αδυναμίες του. Αποτυπώνονται οι μύες που είναι μπλοκαρισμένοι και που δεν επιτρέπουν στο σώμα μας να εκτελεί μια κίνηση και σχεδιάζονται προγράμματα που βοηθούν στην ενδυνάμωση των αδύναμων μελών και την εξισορρόπηση, κατά το μέτρο του δυνατού, των δύο μερών του σώματος.