ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των Εισαγωγικών Μαθημάτων, ο ασκούμενος έχει την επιλογή να συνεχίσει με την παρακολούθηση Ατομικών Προγραμμάτων, Διπλών Προγραμμάτων (σχεδιασμένα για 2 άτομα), ή Ευέλικτων Ομαδικών Μαθημάτων χωρίς παρακολούθηση δασκάλου. Ατομικό Πρόγραμμα Τα ατομικά μαθήματα συνδυάζουν ασκήσεις στο έδαφος, σε όρθια στάση και στα ειδικά όργανα ανάλογα με τις αποτυπωμένες ανάγκες του κάθε ασκούμενου, […]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εισαγωγή στο Pilates Το Pilates αποτελεί μια μορφή άσκησης όπου σώμα και πνεύμα ενεργοποιούνται αλληλεπιδρώντας. «Ο νους υγιής εν σώματι υγιεί», αλλά και ο έλεγχος που μπορεί να ασκεί ο νους πάνω στο σώμα όπως και η ευεξία που χαρίζει στο νου η σωστή εκγύμναση του σώματος, αποτελεί την κορωνίδα της μεθόδου Pilates. Οι ασκήσεις […]