ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΟ: REFORMER Balanced Body Reformer Instructor Training Program Το Reformer είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο όργανο που προσφέρει τόσο αντίσταση όσο και υποστήριξη για την εκτέλεση των περισσότερων ασκήσεων Pilates, για όλο το σώμα. Σκοπός των σεμιναρίων στο Reformer είναι να βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να κατανοήσει πλήρως τη χρήση του οργάνου ώστε να μπορεί να σχεδιάζει […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ

Balanced Body Mat Instructor Training Program Το σεμινάριο ασκήσεων Mat -ασκήσεων Pilates σε στρώματα -περιλαμβάνει όλες τις βασικές αρχές της μεθόδου, με τις τροποποιήσεις και τις παραλλαγές τους ώστε να μπορούν να απευθυνθούν σε ευρύ πληθυσμό με ιδιαίτερες ανάγκες. Επιπλέον, οι «βασικές ασκήσεις» Mat, που περικλείουν τη φιλοσοφία της μεθόδου, μπορούν να ενσωματωθούν σε οποιαδήποτε […]